Nemzetközi szabadalom (PCT)


Általános tudnivalók a PCT bejelentésről

A „Patent Cooperation Treaty"-t, (röviden PCT-t), az 1970-es Washingtoni Szerződés hozta létre. Az egyezménynek Magyarország 1980-tól tagja, az egyezményt hazánkban az 1980. évi 14. törvényerejű rendelet hirdette ki. A PCT-nek jelenleg 146 állam a tagja, a tagokat az alábbi térkép szemlélteti.

PCT-hez csatlakozott államok, pct tagjai

A szerződéshez bármely ország csatlakozhat (a csatlakozás szempontjából tehát a szerződés nyílt), de bejelentést csak ezekből az országokból lehet benyújtani (bejelentés szempontjából zárt). A PCT lényege, hogy egyetlen bejelentéssel (egy nyelven, egy helyen, egyféle alakiságok melett) tetszés szerinti országokban lehessen oltalmat nyerni, a hatálya azonos, mint a megjelölt országok nemzeti bejelentéseinek.

A PCT eljárása kétszakaszos: létezik a PCT tagállam hivatala előtti nemzetközi szakasz és a nemzeti/regionális hivatal előtti szakasz. Az átvevő hivatalnál nyújtható be a PCT bejelentés (például az SZTNH is az). Kijelölt hivatalok (kb. 20 jelentős hivatal) egyike nemzetközi kutatást végez a technika állásával és a korábbi jogokkal kapcsolatban. A kutatás eredménye a nemzetközi kutatási jelentés és vélemény a szabadalmazhatóságról. 18 hónappal az elsőbbségi időpont után a bejelentést közzéteszi a WIPO  a 10 hivatalos nyelv egyikén. Opcionálisan kérhető nemzetközi elővizsgálat  a szabadalmazhatóság esélyeiről, melyet szintén kijelölt hivatal végzi. A nemzetközi elővizsgálatnak akkor van értelme, ha kutatási jelentés negatív. Az elővizgsálati jelentés ezen kívül azért is fontos, mert a nemzeti szakaszban jobban ráhagyatkoznak a nemzeti hivatalok. A benyújtástól számított 30 hónap után megkezdődik a PCT nemzeti szakasza: a bejelentő kéri a fentiek alapján a nemzeti hivatalokhoz való áttételt (amennyi országban ő szeretné). A nemzeti szakasz a nemzeti szabályok szerint folyik (a nemzeti szabályok szerint folynak kiegészítő vizsgálatok, támaszkodva a kutatási és elővizsgálati jelentésre). A nemzeti szakasz során regionális hatóság megjelölhető. Az egyes nemzeti és regionális bejelentések sorsa független. Az alábbi ábra bemutatja a PCT egyes lépéseit.

A PCT előnye, hogy a bejelentő a PCT bejelentéssel időt nyer annak eldöntésére, hogy mely országokban igényeljen szabadalmat. Ezen kívül fontos információkhoz jut a nemzetközi kutatási jelentésből, a PCT „erős”, megalapozott szabadalmak megadását segíti elő. Szintén előny, hogy a bejelentő – szükség szerint – módosíthatja bejelentését. Végül, de nem utolsó sorban, a PCT egyszerűbb és olcsóbb, ha valaki több országban szeretne oltalmat kapni. Mindamellett a PCT nem világszabadalom és nem szupranacionális jog.

PCT szabadalom