A szabadalmi jogviszony alanyai

A feltaláló és a szabadalmas

A szabadalmi jogviszony alanyai a feltaláló (esetleg feltalálótársak) és a szabadalmas.

szabadalmi jogviszony alanyai, feltaláló, szabadalmas

A feltaláló a találmányt létrehozó ember, a feltalálói igény azonban átruházható. A szabadalmi törvény szerint vélelem áll amellett, hogy az a fetaláló, aki az elismert bejelentésben feltalálóként szerepel, a feltalálói minőség módosítása bírósági határozat alapján lehetséges. Ha több személy együttesen, alkotó együttműködésük keretében alkotja meg a találmányt, akkor ők feltalálótársak lesznek. A bírói gyakorlat értelmében csak azok minősülnek feltalálótársnak, akik alkotómódon járultak hozzá a találmány megalkotásához, pl. nem feltalálótárs az ötletadó, a menedzser, az ellenőrző. A feltalálótársakat vagy jogutódjaikat a szabadalmi igény közösen illeti meg.

A PK 275 szerint semmis a feltalálók közötti megállapodás, amely az alkotómunkától eltérő arányban való részvétel figyelmen kívül hagyásával állapítja meg a feltalálói részarányokat (mivel a személyhez fűződő jogok átruházhatatlanok).

A BH1994.74 szerint a tényleges feltalálói tevékenység teljes hiányát kell bizonyítania annak, aki igényt tart más feltaláló részarányára.

A szabadalmas a szabadalom jogosultja, szabadalmas lehet a feltaláló vagy akire a feltaláló átruházta a jogokat. Szabadalmastársak esetében a szabadalmastársak részesedési aránya meghatározható, azonban kétség esetén egyenlő. A szabadalmastársak bármelyike arányos díjfizetés mellett jogosult önállóan hasznosítani a szabadalmat, illetve bármelyik jogosult önállóan eljárni a fenntartás, védelem érdekében. A szabadalmastársak saját hányadukkal bármelyik jogosult rendelkezni, de adásvétel esetén elővásárlási joga van a szabadalmastársnak. A szabadalmastársak mindegyikének a hozzájárulása kell licencia harmadik személynek történő adásakor illetve a teljes szabadalom átruházása esetében.

szabadalmastársak, feltaláló szabadalmas